• حسين قهار   Ghahhar@

    1398/02/20 ساعت 14:39

    #علی_کفاشیان گفته با وزیر ورزش توافق کردیم #کیروش را برکنار کنیم اما مقامی بالاتر از وزارت ورزش دستور داد باید بماند! هنوز یادمون نرفته با قطبی توافق کرد، احمدی نژاد دستور داد #علی_دایی بشه سرمربی تیم ملی نتیجه نگرفت بازم احمدی نژاد دستور داد دایی برکنار بشه . #رئیس_بی_اختیار