• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/02/19 ساعت 02:36

    اگر آمریکا سال پیش ما را دراقدام متقابل جدی میدید در تحریم و گستاخی علیه ملت ایران پیشروی نمی‌کرد.
    ازاقدام دیرهنگام دولت درمقابل دشمن حمایت می‌کنیم.
    ایستادگی و مقاومت معادلات را تغییرخواهد داد.
    آمریکا زمانی از #برجام خارج شد که مطمئن شد ایران #اقدام_متقابل انجام نخواهد داد!