• فوتبال واقعی همین است؛ جنگیدن تا پای جان، سلحشوری، تسلیم نشدن و سرانجام همچون ققنوس از خاکستر شکست و نابودی برخاستن. یک کامبک واقعی از جهنم به بهشت. خوشحالم که در عصری زندگی می‌کنم که فوتبال واقعی را دیدم #لیورپول #تاتنهام