• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/02/19 ساعت 14:49

    هیچ قمار باز عاقلی، ابتدای بازی، همه برگ‌هایش را جار نمی‌زند، آن هم در گفت‌وگوی ویژه خبری! هرسخن جایی و هر نکته زمانی دارد … #عراقچى