• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/02/19 ساعت 16:41

    حسن #روحانی در سخنرانی روز گذشته خود ۸ مرتبه از واژه «دوستان» استفاده کرد که ۶ بار آن در وصف #روسیه و #چین بود، کشورهایی که عضو #برجام اند ولی حاضر به انجام تعهدات خود نیستند. و درسی که نمیگیریم …