• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/02/18 ساعت 23:08

    مسیری که عطارد، زهره، مریخ، مشتری و کیوان (زحل) در آسمان طی می‌کنند از زمین این‌طور دیده می‌شود. زیبا نیست؟ #دانش (از این هشتگ همیشه خوش‌م می‌اومد دوست داشتم من هم گاهی بزنم. :) )