• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/02/18 ساعت 23:57

    توجه ایشون نسبت به اتحادیه کشوری کسب و کارمجازی همیشه زبانزد بوده:)شنیدم وزیر اطلاع دقیقی نسبت به گستره کشوری بودن این اتحادیه نداشتن و تصور میکردند تاکسی آنلاینها در هر شهری باید از اتحادیه آژانس‌های اون شهرمجوزبگیرند @azarijahromi این اتحادیه به وجود آمد که این تصور پیش نیاید