• محمد قادری   ghaderi62@

    1398/02/18 ساعت 17:07

    دیشب در موقع افطار در پارک محله ستارخان یه مرد با سگش میره به سمت امیرمحمد و رفیقش. امیرمحمد پاش رو بلند میکنه که سگ نزدیکش نیاید، #سگ هم شروع میکنه به پارس. امیرمحمد به سگ میگه زهرمار که یهو صاحب سگ بدون عذرخواهی، چاقوی بلندی رو از پشت به کمر و نخاع امیر وارد میکنه.