• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/02/18 ساعت 10:18

    رییس‌جمهور: برجام برد-برد بود و نمی‌خواهیم باخت-باخت شود؛ برد-باخت هم نخواهد شد اما اگر قرار بر این باشد؛ باخت-باخت می‌شود #برجام