• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/18 ساعت 23:22

    یه چیزی تو این رژیم‌ها هست به اسم «برنج گل کلم» که نمی‌دونید چقدر ازش متنفرم. چون در واقع برنج نیست و گل‌کلم خورد شده است و به ذهن مبدع این رژیما رسیده که چون اینم سفیده برنجم سفیده اسمشو بذاریم «برنج گل» کلم!
    #مرگ‌بررژیم