• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/02/18 ساعت 14:51

    ملت ایران نباید فراموش کند که آمریکایی‌ها از طریق ایجاد درگیری بین #دولت کشور ایران و عراق توطئه‌های شومی ‌را در سر می‌پروراندند، دو کشور تعیین‌کننده هستند و به لحاظ مختصات استعداد لازم را به لحاظ نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی برای نقش‌آفرینی ‌محوری در منطقه دارند.