• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/02/17 ساعت 17:12

    انتقاد از #وزیر_جنتلمن آموزش وپرورش بابت پخش آهنگ‌های نامتعارف به کنار سوالی از علما و #حوزه‌های علمیه دارم اگر همین اتفاق در دولت قبل می‌افتاد چه می‌کردید؟ یعنی تا این حد رویکردهای صنفی و روحانی بودنِ رئیس جمهور،درتغییرنگاه،جابجایی خطوط قرمزدینی و احساس خطر حوزه هایمان موثر است؟