• #بانک_ملی سامانه رمز یکبار مصرف نرم افزاری ۶۰ را راه‌اندازی کرد با ابلاغیه #بانک_مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا تا پایان اردیبهشت ماه قابل استفاده است و پس از آن، این رمز حذف می‌شود و باید از ابتدای خردادماه، از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود. http://bit.ly/۲Lol۶ZL