• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/02/17 ساعت 17:57

    چقدر ما تاثیر گذاریم ملک, خودرو و امروز هم ماکارونی از کلیه مسئولین, انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سایر دوستان و نزدیکان و بستگان و … دعوت میشود سایر مشکلات و کمبود‌ها و نقصان‌ها را جمع و بر سر فضای مجازی و کسب و کارهایش خراب نمایند کلا مقصر ماییم چقدر شما خوبید مسئول کی بودی تو