• اعتراض #حسام‌الدین_آشنا به تخریب #علی_دایی در خبر ۲۰:۳۰ مشاور رییس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در نامه‌ای خطاب به محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت، اعتراض خود را نسبت به پخش گزارش یک طرفه و تخریبی علیه #علی_دایی در بخش خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد.