• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1398/02/16 ساعت 16:03

    در واکنش به #خروج_آمریکا_از_برجام؛ از سرگیری بخشی از فعالیت‌ هسته‌ای ایران یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر برجام: بخشی از فعالیت‌ هسته‌ای که در چارچوب برجام متوقف شده بود در واکنش به خروج آمریکا از برجام از سرگرفته می‌شود