• #علی_دایی ۲روز بعد از مصاحبه افشاگرانه علیه #سردارغفور امروزدر حرکتی جالب درتشییع مادرشهید طهرانی مقدم پایه گذارامور #موشکی_سپاه حضوریافت البته گفته شده دایی از زمان مسئولیتش در تیم صبا دارای ارتباط نزدیک با طهرانی مقدم بوده تصویر دیدار او با سردار محمد طهرانی مقدم برادر شهید