• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/02/15 ساعت 23:14

    بدینوسیله از مدیرعامل محترمه‌ی خبرگزاری @Drmjamshidi تقاضا داریم که در ایام ماه مبارک رمضان، جهت مراعات حال ما روزه‌داران، تحریریه را دوساعت زودتر تعطیل فرمایند. رونوشت به سردبیران امضأ: هممون :)) (خون آریایی تو رگاته #ریتوییت کن)