• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/02/15 ساعت 19:35

    میرمحمد #صادقی، معاون قوانین #مجلس: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به #شورای_نگهبان_دوم تبدیل شده است کارشناسان مجمع باید درجلسات کمیسیون حاضر شده و نظراتشان را بگویند. اعلام نظر باید قبل از پایان کار طرح و لوایح در مجلس باشد نه بعد از پایان آن/ پانا http://www.pana.ir/news/۹۱۲۸۲۴