• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/15 ساعت 19:05

    محمدباقر #نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه دولت در استیفای حقوق #فرهنگیان به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد، از پرداخت ۹۳۴ میلیارد تومان از #مطالبات فرهنگیان خبر داد.

    /ایسنا