• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/15 ساعت 22:21

    بنده هم به عنوان کسی که روزه میگیرم، از خوردن یا آشامیدن کسی در کنارم دچار کوچکترین لغزشی نمیشم و راضی نیستم هیچ برخوردی با احدی تحت عنوان روزه خواری انجام بشه #روزه_خواری