• یک استراتژی قدیمی و البته کارساز پیش از این کارخانه‌های بزرگ با #اخراج #کارگران و تعطیلی #کارخانه از دولت باج می‌گرفتند اکنون این پلتفرم‌های خدمات عمومی‌اند که از #رانت_بنزین سهم می‌خواهند و تهدید به تعطیلی می‌کنند. راهکار؟ ندادن امتیاز ویژه و #رانت