• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1398/02/14 ساعت 11:04

    چهره واقعی امیر #قلعه‌نویی همین است که می‌بینید؛ کسی که پیروزی‌های تیمش در زمین فوتبال را لطف خدا و اهل‌بیت می‌خواند و در اینستاگرام شعار می‌دهد: ادب مرد به ز دولت اوست!