• #صداوسیما و #سایپا که آماج افشاگری #علی_دایی قرار گرفته اند امشب پروژه تخریب او رااز برنامه ۲۰ و ۳۰ کلید زدند دراین برنامه بامونتاژفیلم برخوردهای دایی در مسابقات،ازاو چهره‌ای پرخاشگر،بداخلاق،پولکی و …نمایش گذاشته شده دایی #سردارغفوررئیس حراست سازمان راهدف افشاگری قرار داد