• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1398/02/14 ساعت 09:00

    اعلام برنامه سرخپوشان در سفر ازبکستان

    #پرسپولیس، در هتل میران تاشکند اقامت خواهد داشت و یک جلسه تمرین را در ساعت برگزاری مسابقه، در زمین اصلی انجام خواهد داد.

    #سرخپوشان پس از بازی، شبانه و در ساعت ۲۴ به سمت تهران پرواز خواهد کرد