• حسين قهار   Ghahhar@

    1398/02/14 ساعت 21:25

    افشاگری باشگاه #سایپا علیه #علی_دایی: از قرارداد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ۹۰۰ میلیون تومان تا به امروز دریافت کرده بود در اختیار داشتن یک ماساژور شخصی غیبت در تمرینات در طول هفته بازیکنان هم تا کنون ۶۰ درصد دریافتی داشته اند و در روزهای آینده ۱۵ درصد دیگر دریافت خواهند کرد!