• بر اساس شنیده‌ها ایران آماده می‌شود تا طبق مواد ۲۶و۳۷ #برجام تعهدات هسته‌ای خود را کاهش دهد.
  اقدامات احتمالی ایران:
  آغاز غنی سازی۳.۶۷٪ در #فردو
  نصب سانتریفیوژهایIR۲MوIR۴ در #نطنز
  تولیدو انبار #آب_سنگین بیش از ۱۳۰تن
  فک پلمب از قرصهای سوخت راکتور قبلی اراک
  توقف اجرای #پروتکل_الحاقی