• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/02/11 ساعت 21:53

    در زندگی هر کداممان روزهایی هست که وقتی از خواب بیدار می‌شویم، بدن فلج‌شده‌مان نمی‌تواند ما را از تخت جدا کند. شاید رویای @vrajabloo و #توانیتو رویای تمامی ماست، رویای همه‌ی ما که روزهایی #معلولیت و #نیازهای_خاص را تجربه می‌کنیم یا خود را همواره در آستانه‌اش می‌بینیم.