• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/02/11 ساعت 14:10

    رهبر انقلاب: همین نسل سوم و چهارم انقلاب که امام و شهدای هشت‌ساله را ندیده و امروز مقابل دشمن می‌ایستد و اصرار میکند که از #حرم دفاع کند و شهید میشود، این را آموزش و پرورش تربیت کرده؛ آن‌هم در این دنیای اینترنت و #ماهواره و مفاسد گوناگون.