• رئیس فراکسیون #کارگری #مجلس: حداقل #دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد بعضی از کارفرمایان اضافه‌کاری‌ها را حذف کرده‌اند، به همین دلیل نگرانی‌های جدید به وجود آمده است