• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/11 ساعت 09:35

    قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس: در صورت اثبات تبانی #فروزان باید به اشد #مجازات برسد اجازه ندهیم تعدادی از تماشاگرنماها اجازه جسارت به نام #خلیج_فارس کنند. شعارهای قومیتی تحت هر شرایط و از طرف هر گروه به شدت محکوم است. /فارس