• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/10 ساعت 12:39

    دیشب تو جلسه تولیدکنندها با دژپسند، آقای علیرضا نبی که به استخدام سابقه دارا تو کارخونش معروفه گفت که ۴۰ درصد از زندانیایی که عفو شدن فقط بعد دوماه دوباره برگشتن زندان! او که احتمالا به یه سری آمارهای قوه قضاییه دسترسی داره میگه که ۷۶ درصد از کسایی که بار اول میان زندان بیکارن!