• ۲۴ ساعت است که همه جا روضه پر سوز و گداز برای بی‌احترامی و رفتار شنیع با شفر و راه ندادنش به تمرین #استقلال می‌خوانند اما درست ۶ سال پیش رویانیان برای اخراج ژوزه از #پرسپولیس عباس گدا را با قمه اجیر کرد تا پیرمرد پرتغالی را از هتل فراری دهد! بی‌احترامی به همه عادت ماست.