• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/09 ساعت 14:08

    ثبت ۱۱ هزار #شکایت از #خودروسازان در سال ۱۳۹۷ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال گذشته خبر داد که ۸۰۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. /ایسنا