• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/02/09 ساعت 11:26

    در سال ۹۷ حدود۱۱هزار شکایت از #خودروسازان و واردکنندگان #خودرو ثبت شده که ۸هزار شکایت محق بوده.شاکیان می‌گویند همه یا بخشی از پول را پرداخت کرده‌اند اما شرکت‌ها در تحویل خودرو تأخیر دارند و در مواردی حتی گفته‌اند خودرویی برای تحویل ندارند./رئیس سازمان صنعت تهران(ایسنا)