• استرالیا قصد دارد ۲ میلیون #گربه را در این کشور با دادن سوسیس‌های سمی معدوم کند . در این کشور حدود ۲ تا ۶ میلیون گربه ولگرد وجود دارد و مقامات میگویند این گربه‌ها حیات وحش را تهدید می‌کنند چند وقت پیش کشتن تعدادی #سگ ولگرد - به طرزی فجیع - در #اهواز جنجال به پا کرد