• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/02/08 ساعت 21:07

    وقتی که دومین #طومار #کمپین_معلولان را امضا میکردم باور داشتم که قدرت در تغییر است هیچ تغییری خارج از خودمان شروع نمی‌شود. موج این تغییر به سراسر کشور رسید و اکنون همه در این فرایند… https://www.instagram.com/p/BwzmHtGJR۷a/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۷p۹uwosnv۰k۱ …