• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/02/08 ساعت 16:07

    @IBM که احساس می‌کند از @Apple عقب مانده او را در تیم تحقیقات نرم‌افزاری دانشگاه @WPI به کار می‌گیرد و این شروع کار او روی بخش Word Processor هاست: شرکت سیناسافت را بر وزن مایکروسافت تاسیس کردیم. آنها ۳۰۰ نفر بودند و ما ۳ نفر. نسبت در این حد بود! – at Laleh Park