• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/08 ساعت 14:39

    مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با تکذیب خبر توقیف #کشتی ایرانی در لیبی، گفت: هیچ کشتی توقیف نشده است. در مورد یک کشتی اختلاف‌هایی با دولت لیبی وجود دارد که در حال مذاکره و حل و فصل آن هستیم اما آن کشتی توقیف نشده است.