• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/02/08 ساعت 15:15

    مدیرعامل کشتیرانی: #کشتی ایرانی در لیبی توقیف نشده/ محمد سعیدی درباره خبر توقیف یک فروند کشتی متعلق به کشتیرانی ایران، اظهار کرد: در مورد یک کشتی اختلاف هایی با دولت لیبی وجود دارد که در حال مذاکره و حل و فصل آن هستیم اما آن کشتی توقیف نشده است https://tn.ai/۱۹۹۹۴۱۴