• سفیر ایران در #چین دیروز گفته اتهاماتی که به طرح جنجالی #جاده_ابریشم جدید میزنند کار غربی هاست که سابقه بدی نزد اسیایی‌ها دارند!یعنی ایشان در پکن هم باید ژست ضدغربی بگیرد در حالی که چینی‌ها ایران را از بخش پراهمیت دریایی این طرح حذف کرده اند/ دیپلماسی الزاماتی دارد که باید آموخت