• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/07 ساعت 13:55

    هشدار درباره افزایش مصرف #گل پلیس مبارزه با #مواد_مخدر تهران: متأسفانه مصرف گل در پایتخت افزایش داشته که این شیوع بیشتر در میان جوانان است، از این رو خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. /ایسنا