• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1398/02/07 ساعت 20:59

    عزیزان بی خانه و مستاجر، توجه! حساب دو دوتا چارتاس! مسوولی و نماینده‌ای که ده تا ملک و ساختمان مازاد بر نیاز مصرفی دارد، دستش نمی‌رود برای جلوگیری از افزایش قیمت خانه و زمین و اجاره بها کاری بکند، ولو به قول جناب #دکتر_روحانی سلمان و ابوذر باشد! آیا نباید در انتخاب‌ها دقت کرد؟!