• علیرضا خوشبخت   khoshbakht_a@

    1398/02/07 ساعت 00:19

    #میثاقی که با از پشت خنجر زدن به #فردوسی_پور میدان دار شده است، برای بازی حساس امروز عقیلی را به استودیو آورده بی آنکه یک چهره منتسب به پرسپولیس هم دعوت شده باشد. عقیلی هم بین دو نیمه نگران هواداران سپاهان بود که فیلم کارهایشان همان موقع پخش شده بود.الحق که ازعادل چیزی یاد نگرفتی