• با این تصویر، افکار عمومی داخل و خارج از یک‌ تصمیم عجیب و پرهزینه در قلب پایتخت باخبر شدند، در روزهایی که ایران با فاجعه #سیل و #گرانی و #فسادمالی درون و تهدید بی سابقه خارج دست و پنجه نرم میکند دستگاه پلیس با اس ام اس صدها زن و دختر را به اتهام #کشف_حجاب به خیابان وزرا کشانده