• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1398/02/06 ساعت 22:13

    نخستین #روبات خودمختار #ردیاب که در #بدن می‌گردد جراحان بیش از یک دهه است که از روبات‌های هدایت‌شونده‌ای، در خارج از بدن، برای جست‌وجو در داخل بدن کمک می‌گیرند این نخستین باری است که از روبات خودکار برای این کار استفاده می‌شود @NasiSaebi