• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1398/02/05 ساعت 17:31

    به #سیسیل خوش آمدید. وکیل بانفوذی که #هدایتی در دادکاه مدعی شده بود ۵۰ میلیارد پولش را خورده و برده با یک خشاب کامل گلوله راهی آخرت شد.