• امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/02/05 ساعت 16:19

    حسین #هدایتی متهم مفاسد اقتصادی چند روز پیش در دادگاه گفته بود: به سراغ #حمیدحاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. امروز اعلام شد حمید حاجیان وکیل دادگستری در خیابان به ضرب گلوله به قتل رسید.