• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/02/05 ساعت 15:02

    اولین گزارشگران حادثه #طبس چه کسانی بودند؟/روایت حسن باقری از یورش نظامی آمریکا/۵ فروردین ۵۹ عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس با شکست مواجه شد/اولین خبرنگاری که درصحنه حادثه حضور یافت شهید «حسن باقری» بود که گزارش وی را درباره حادثه طبس می‌خوانید #طوفان_شن https://tn.ai/۱۹۹۶۸۴۸