• روزنامه شهرآرا   Shahrara_News@

    1398/02/05 ساعت 18:09

    پس لرزه‌های تحریم خرید نفتی ایران
    در هند

    تصمیم اخیر آمریکا برای تمدید نکردن معافیت‌های خرید نفت از ایران افزایش قیمت سوخت در هند و کاهش ارزش روپیه در برابر دلار را در پی داشت

    @Shahrara_News | #تحریم #بین_الملل